خدایا !

بیامرز کسی را که جز دعا به درگاهت چیزی ندارد …

ای که نامت دواست و ذکرت مایه شفا و طاعتت توانگریست .. به حال کسی که سرمایه اش امید است رحمی نما …

خدایا بزرگ شدن کار سختی است . حصارها را می شناسم . بی وفایی را می چشم …

خداوندا !!!

هرگاه مرا لایق بزرگ شدن دانستی به من قدرت تغییر نازیبایی ها را عطا کن …

به من دانش ببخش تا رویای هیچ کس را نابود نکنم و برای قلب تمامی انسان ها ارزش قائل شوم …

و حصارها را معیار قضاوتم قرار ندهم …

تا بزرگ شدنم با انسان تر شدنم معنا پیدا کند …

موضوعات: دلنوشته  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...