هنگامی که می‏خواستم از عرض یک خیابان عبور کنم همان وسط خیابان یک‏
مردی جلوی مرا گرفت و از من پرسید که آقا غسل جنابت به تن تعلق می‏گیرد
یا به جان؟ گفتم این را من نمی‏فهمم که (غسل جنابت به تن تعلق می‏گیرد
یا به جان) یعنی چه. غسل جنابت یک نیت دارد که این مربوط به روح‏ است
و بعد ترتیبی دارد که باید نخست سرو گردن و بعد طرف راست و بعد طرف
چپ را شست (و این مربوط به بدن است). آن مرد سری تکان داد و گفت پس
این عمامه را برای چه به سرت هشته‏ ای؟

ادامه مطلب :

سؤالات قلندری


عده‏ای از مردم از علماء جوابگوئی مسائل قلندری را می‏خواهند. اتفاقا عوام یهود
هم می‏رفتند و از پیغمبر اینگونه سؤالات را می‏کردند، مثلا می‏گفتند بگو آن وقتی
که نه جزء روز است و نه جزء شب چه وقت است؟ باید گفت بین الطلوعین.
بعضی از مردم گاهی می‏پرسند که آن چیست که در نماز اگر بگوئی نماز
باطل می‏شود و اگر هم نگوئی باطل می‏شود؟ می‏گویند آن‏ نیت است که
اگر (در حال نماز) بر زبان بیاوری نماز باطل می‏شود و اگر هم نیت نکنی
نماز باطل است. یادم هست در وقتی که ما بچه بودیم یک‏ کسی بود که
از این مسائل قلندری خیلی بلد بود، یک وقت یک مسأله‏ای طرح‏ کرد که
احدی نتوانست جواب او را بدهد، گفت آن کدام نماز است که با صدای الاغ
باطل می‏شود؟ هیچ کس نتوانست جواب بدهد، بالاخره خودش گفت‏: شما یک
وقت در بیابان با الاغ مشغول رفتن هستید و آب هم در بار الاغ‏ دارید، بعد این
الاغ را گم می‏کنید و هر چه می‏گردید او را پیدا نمی‏کنید و از آب مأیوس
می‏شوید، ناچار برای نماز تیمم می‏کنید و چون مشغول نماز می‏شوید صدای
عرعر الاغ بلند می‏شود، در اینجا نماز شما باطل است، باید وضو بگیرید
و نماز بخوانید، پس این نمازی‏ است که با صدای الاغ باطل می‏شود. اینها
انحراف و گمراهی است.

یاد بگیریم درست سوال کنیم و سوالِ درست بکنیمشهید مطهری . خاتمیت

موضوعات: مناسبهای سال
[یکشنبه 1390-07-17] [ 11:40:28 ب.ظ ]